Ustawa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Pobierz!

Paramedycy
Paramedycy jest firmą istniejącą na rynku od 2006 roku. Skupiamy wokół siebie lekarzy specjalistów, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy swoim profesjonalizmem i wyszkoleniem odstępują od stereotypów służby zdrowia. Podczas działań wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy zalecany przez wytyczne ERC (European Resuscitation Council). Posiadamy zatem wszelkie niezbędne atrybuty, aby tworzyć zespół potrafiący zaspokoić Państwa oczekiwania.